Teveul allentNaodat in twiefel een lange tied verstreek

Keus jij je eigen weg die onbegaonbaor leek

Misschien wat bang um wat een aander dacht

Je deu te lang wat van je weur verwacht


Te vaok hiel ienzaom temidden van visiet

Wat alle tweestried dat zag een aander niet

Je leek in doen en laoten hiel wat maans

Maor in je dreumen was alles altied aans


Refrein:

En al waj in je gevuul teveul allent

Je bleef deur alles hen toch alsmaor overend

Zoas een bloem zich naor de zun toe richt

Zo gruide jij vanuut het duuster naor het licht


Nog wat onzeker deur wat gebeuren kun

Maor toch ok dapper zocht jij een nei begun

Soms vertwiefeld en soms vol goeie moed

Je dacht zo vaok: doe ik het zo wel goed


Maor je verdient waj te lang al niet meer had

Wees maor bliede daj jezölf niet vergat

Ik wens je alles waor je zo veur vocht

De harmonie waor jij zolang naor zocht


Refrein……………


                                                            


“Teveul allent” beschrijft het leven van een vrouw die een zware innerlijke strijd heeft gevoerd. Jarenlang zat ze beklemd in een situatie die voor haar niet klopte en waar ze zich geen raad mee wist. In haar radeloosheid leek er geen uitweg te bestaan.

Toen ze uiteindelijk toch een keuze durfde te maken en een nieuwe weg insloeg, kwam er licht in haar leven.

Steeds meer licht.


“Ik wens je alles waor je zo veur vocht

De harmonie waor jij zo lang naor zocht”


discografie-janke-lameristeveul-allent-janke-lameris